Kristin Strømskag er ny leder i regionrådet

Publisert: 15.12.21

Strømskag er ny leder i Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, Lakseregionen. Hun overtar vervet etter Gunn Iversen Stokke. Strømskag er ordfører i Frøya kommune.

"Regionrådenes betydning blir stadig større. Jeg har tror på at vi gjennom gode prosesser kan sette ytterligere fokus på saker som er særlig viktig for regionen Trøndelag sørvest. Erfaringsmessig har regionrådet oppnådd gjennomslag for flere av sine fokusområder, for eksempel innen samferdsel. Jeg ser frem til å samarbeide med resten av regionrådet og sekretariatet i det videre arbeidet ", sier Strømskag.

Rådets vedtekter legger opp til at vervene som leder og arbeidsutvalg har en varighet på 2 år. Med seg i AU har Strømskag: Oddbjørn Bang (ordfører i Orkland kommune) og Vibeke Langli (Ordfører i Rindal kommune). Odd Jarle Svanem ( ordfører i Heim kommune) er vararepresentant. I tillegg er en representant fra kommunedirektørutvalget fast medlem i arbeidsutvalget.

Portrett