Helsepersonell Foto: Mari Næss Bolme

Programmet er klart for informasjonsdag om Helseplattformen

Publisert: 22.02.22

Målgruppe er kommunene i regionen.

Program for dagen:

Her er lenke til påmelding på informasjonsdagen:

Her står det informasjon om adresse, pris og påmeldingsfrist (som er 7. mars).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetlwZkNalrbQwo7nP--F_ZTkVcki1znwEUfV_CCzTs2cZKYQ/viewform?usp=sf_link

Hver enkelt deltaker må gå inn på lenken, fylle ut skjemaet og melde seg på selv.

Program:

Tid

Aktivitet

Ansvarlig

09:00 – 09:05

Velkommen

Grethe Sjøli og Line Raustein

09:05 – 09:15

Hva kan Helseplattformen gjøre for kommunene?

Mons Otnes

09:15 – 09:50

Helseplattformen som felles journal

Nina Kongshaug

09:50 – 10:00

Pause

10:00 – 10:30

Innbyggerportalen HelsaMi

Julia Nemeth

10:30 – 11:00

Slik jobber Røros med innføring av Helseplattformen

May-Britt Fjerdingen

11:00 – 11:45

Lunsj

11:45 – 12:15

Status for Helseplattformen, bakgrunn og visjon

Helseplattformen

12:15 – 12:45

Hvordan blir innbyggeren ivaretatt i Helseplattformen?

Britt Elin Strand og Julia Nemeth

12:45 – 13:10

Hva sier avtalen som kommunene inngår med Helseplattformen?

Øyvind Høyland

13:10 – 13:30

Pause (med mingling og stand)

13:30 – 14:00

Demonstrasjon av Helseplattformen for ansatte i kommunene

Line Kristoffersen

14:00 – 14:20

Innføring av løsningen: opplæring, strategi og velferdsteknologisk knutepunkt

Øyvind Høyland

14:20 – 14:45

Spørsmålsrunde via Menti

Birgit Reisch

14:45 – 15:00

Oppsummering

Stig Roald Amundsen