Bærekraftstanken rapportbilde

Rapport forprosjekt bærekraftstanken 2023

Publisert: 08.05.24

Hvordan legge til rette for sosial og økologisk motstandskraft i små, aldrende befolkningskommuner? - Samspillet mellom individ og helhet for sosial bærekraft

Interkommunalt politisk råd Trøndelag Sørvest, lakseregionen fikk tildelt midler fra Statsforvalteren i Trøndelag for 2023 for forprosjekt bærekraftstanken.

Flere kommuner i Trøndelag Sørvest, har i 2023 testet ut ulike samarbeidsmodeller. De legger vekt på hvordan deres utfordringer krever en tverrsektoriell tilnærming og helhetlig perspektiv for å løse daglige tjenester, samt å gjennomføre langsiktige strategier og tiltak for kommunene for å overvinne mangel på mennesker og kompetanse. Rapporten fra arbeidet i 2023 finner du her: Bærekraftstanken IPR Trøndelag Sørvest lakseregionen rapport 2023

Gjennom forprosjektet vokser det frem et lite, men dristig og radikalt FoU-prosjekt for å utvikle nye samfunnsstrukturer og roller og følelser i kommunene, på individnivå. Lysten til å ta vare på egne omgivelser, naboen, naturen og de felles ressursene og oppgavene, etterlyses. Deltagere fra kommunene har reflektert og funnet det avgjørende å etablere en sterkere følelse av "VI" i stedet for et "JEG". Følelsen av å ha ansvar for hverandres velferd og ta vare på fremtidens natur og omgivelser utforskes ved å involvere masterstudenter i systemisk design og organisasjonsutvikling, involvere ansatte i systemiske designmetoder og reflektere i workshops over egne dokumenter og strategier.

Vi har i forprosjektet hatt bistand fra masterstudenter ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. de tre masterstudentene Guro Veland Sætre, Torgrim Westerdahl og Henrik Skaram Berg, har gjennom forskningsoppdrag fra Statsforvalteren i Trøndelag v/Sigrid Moum, levert prosjektoppgave. Denne finner du her: Hvis alle bryr seg litt mer, klarer vi det!

Giga Map Haizea P Machin Oslo Met

GigaMap, Haizea P Machin OsloMet

Haizea Peres Machin er masterstudent i design for kompleksitet ved Institutt for produktdesign ved OlsoMet. Hun har gjennom sin prosjektoppgave forsket på regionen og prosjektet ved bruk av systemisk designmetodikk. Hazea følger prosjektet videre, og har skrevet sin masteroppgave knyttet til prosjektet. Vi gleder oss veldig til denne blir tilgjengelig for oss.