Regionrådene i Trøndelag sørvest og Fosenregionen vil ha dialog med Trøndelag Fylkeskommune om NKOM

Publisert: 08.08.22

Kommunene i Fosenregionen og Trøndelag sørvest reagerer på at Trøndelag fylkeskommune endrer premissene, og trekker tilbake tildelinger av NKOM- midler.

Her oppleves fylkeskommunen som en brems og delvis stopper for den

digitale infrastrukturen i distriktene.

• Flere av tildelingene trekkes tilbake og det skal gjøres nye vurderinger. Hvem skal utføre vurderingene, og med bakgrunn i hvilke grunnlag?

• Beslutningene fra fylkeskommunen tas med bakgrunn i et grunnlag fra en enkelt markedsaktør

• Kommunene opplever at fylkeskommunen har utøvd særlig lang saksbehandlingstid for tildelingene av NKOM midler de siste årene og at det som følge at dette har kommet lite til reell utbygging.


Utbygging bredbånd og fiber er avgjørende for innbyggere, næringsliv og fritidsinnbyggere, med henvisning til «Hurdalsplattformen». Kommunene finner ikke en sånn fremgangsmåte akseptabel

og ønsker dialog og kompenserende tiltak.

Brevet er underskrevet av regionrådene i Trøndelag sørvest, lakseregionen og Fosenregionen