Rindal først ute

Publisert: 07.11.23

Rindal er første kommune i regionen som tar i bruk Helseplattformen.

Fredag 3.november klokken 22:00 ble Rindal kommune sitt gamle pasientjournalsystem, CosDoc, slått av og Helseplattformen tatt i bruk. Dette er tidenes største prosjekt og begivenheten ble markert med snorklipping av kommunedirektør Mons Otnes, sammen med lokal innføringsleder Gro Magnhild Brønstad og superbruker Maren Rønning.

Rindal Foto Line Raustein

Allerede 7 minutter etter oppstart kom den første e-meldingen fra St Olav Hospital. Alle ansatte på vakt koblet seg på det nye pasientjournalsystemet og så langt har alt gått etter planen.

Ansatte i kommunen har gjort en formidabel innsats gjennom prosjektperioden, profesjonelt ledet av lokal innføringsleder Gro Magnhild Brønstad og styreleder Mons Otnes. Mons holdt en takketale til ansatte som var samlet for å være tilstede når Helseplattformen ble koblet opp. "For Rindal kommune er dette en månelanding, og så er vi først i region", sa en tydelig stolt kommunedirektør, og hyllet dyktige ansatte i kommunen.

Helseleder Grete Ranes Heggem var begeistret og meget tilfreds over at innføringsprosjektet var i havn. Samtidig påpekte hun at " det er nå jobben starter." Ansatte lærer først når de daglig får bruke den nye journalløsningen. Arbeidsflyten og måten å dokumentere på er ganske annerledes i Helseplattformen. Det er gjort forberedelse på organisatoriske endringer som kommer av den nye løsningen, men her må det jobbes mye for å avlære gamle metoder og lære nye måter å jobbe på.

Tilsammen ni kommuner (Rindal og 8 kommuner i Møre og Romsdal; Molde, Kristiansund, Hustadvika, Aukra, Fjord, Sula, Vestnes og Rauma) koblet seg på Helseplattformen på nøyaktig samme klokkeslett. Det var en viss spenning ved å koble til så mange kommuner samtidig, men god prosjektstyring fra Helseplattformen, med gode sjekklister og risikovurderinger underveis, gikk innføringsfasen etter planen.

Regional innføringsleder Line Raustein sier at det har vært en fryd å samarbeide med Rindal. Lokal prosjektleder har hatt meget god kontroll og styring av prosessene. Rindal har mye å lære kommuner som etterhvert skal ta i bruk Helseplattformen.


Rindalkakefoto Line Raustein

34 000 ansatte bruker Helseplattformen

Så langt er 19 kommuner og ett helseforetak (St. Olavs hospital) brukere av Helseplattformen. Det betyr at nærmere 34 000 ansatte i Midt-Norge daglig bruker den nye journalløsningen.

Helseplattformen skal bidra til bedre og mer effektiv samhandling mellom spesialist-helsetjenesten og primærhelsetjenesten. Å få koblet alle aktørene på den felles journalløsningen er derfor et viktig steg på denne reisen. I desember skal et legekontor i Vanylven være pilot for fastlegeløsningen og målet er å få flere og flere legekontor til å ta i bruk Helseplattformen i løpet av 2024.

Andre kommuner i regionen

I slutten av april 2024 skal to nye kommuner i Trøndelag sørvest Lakseregion koble seg til Helseplattformen. Det er Skaun og Rennebu. De gjennomfører samme innføringsløp som Melhus, Midtre-Gauldal, Oppdal, Selbu, Tydal og Vanylven.