Rindal i gang med innføringsløpet til helseplattformen

Publisert: 21.03.22

Rindal kommune startet 1. oktober 2021 med forprosjektet for innføringen av helseplattformen. 1. mai 2022 går vi over til en ny fase når vi skal inn i hovedprosjektet.

Helseplattformen har utarbeidet mye materiell som vi kan benytte i egen kommune for å lykkes best mulig med innføringen: maler, demoer, informasjonsmateriell med mer. Det samme gjelder Trondheim kommune som raust deler med andre kommuner i Midt-Norge.

Arbeidet med innføring av Helseplattformen er annerledes enn vi tidligere har opplevd ved innføring av nye datasystem i kommunen. Vanligvis har vi fått tilgang i systemet og bygget mye selv med støtte av leverandør. I Helseplattformen får vi arbeidspakker fra fagansvarlige i Helseplattformen. Vi skal så fylle ut diverse excel-ark og word-dokumenter. Så langt har mye av arbeidet bestått av kartlegginger av tjenester og organisasjon, kartlegging av dagens journalsystem, integrasjoner og datautstyr. Vi leverer altså fra oss informasjon til helseplattformen, som bygger systemet for oss. Dette er uvant måte å jobbe på, og kan i starten oppleves litt krevende. Mye av informasjonen som Helseplattformen trenger fra oss er svært detaljert og for oss kan det oppleves som fragmentert. Vi har imidlertid stor forståelse for at dette er en fornuftig måte å jobbe på i et så omfattende prosjekt, der målet er at innbyggere og ansatte skal oppleve at vi har Én innbygger - én journal. For å lykkes med det, så må nødvendigvis systemet være likt oppbygd på tvers av organisasjoner og enheter, sier Gro Magnhild Brøndstad som er lokal innføringsleder i Rindal kommune.

Trøndelag sørvest har en egen regional innføringsleder, Line Raustein, som er kommunen sitt hovedkontaktpunkt opp til Helseplattformen. Gjennom Line kan vi stille spørsmål til Helseplattformen og gi tilbakemeldinger på hvordan vi opplever at arbeidet går.

I arbeidet med Helseplattformen er det mange ulike grupper som har behov for informasjon: politikere, ledere, ansatte og etter hvert innbyggere. Vi benytter ulike kanaler for å nå fram med informasjon: personalmøter avdelingsmøter samling av grupper med ansatte, politiske møter intranett, Teams og en fysisk tavle.

Så langt i Rindal ser vi at store flertallet av ansatte og ledere er positive til Helseplattformen. Det gir oss et godt utgangspunkt for å lykkes med jobben. Vi tror at Helseplattformen vil bli et bedre journalsystem både for ansatte og innbyggere, enn de systemene vi har i dag, og vi gleder oss både til arbeidet videre og til å kunne ta i bruk Helseplattformen 29. april 2023.