Sandra Bergsnev er prosjektleder for ERG i Trøndelag sørvest, lakseregionen

Publisert: 25.10.21

I 2022 er Trøndelag Europeisk matregion! Trøndelag sørvest har i denne sammenhengen mobilisert et eget delprosjekt.

Prosjektleder har bred erfaring fra prosjektledelse bl.a. gjennom sitt arbeid i DalPro AS. Sandra har jobbet som jobbveileder og i produksjonen før hun gikk over til ledelse av forskjellige prosjekter og kursavdelingen. Denne erfaringen har vist seg å være viktig i prosjekter knyttet til mat og forståelsen av arbeidet bak selve produksjon.

Smaker fra Øyriket AS, nettverket for mat og drikkeprodusenter på Hitra og Frøya ble nylig opprettet med Sandra som prosjektleder og nå daglig leder. I forbindelse med dette arbeidet har prosjektleder tilegnet seg mye kunnskap om hva som foregår i den Trønderske matregionen.

Som koordinator av «Trøndersk Matfestival et sted nær deg» jobbet hun tett sammen med OI Trøndersk mat og drikke, restauranter, reiseliv og lokalmatprodusenter for å arrangere den nye festivalen som kom under koronapandemien. Sandra har fått gode referanser for gjennomføring av dette i 2020.

Prosjektleder er utdannet grafisk designer og har god erfaring med digital markedsføring og innholdsproduksjon. I tillegg har prosjektleder jobbet med kursing og opplæring i digitale ferdigheter og er svært dyktig til å forklare dataspråket på en måte slik at vanlige forstår. Dette vil komme godt med i å hjelpe bedriftene til å oppdatere seg på sosiale medier og synliggjøre regionens matskatter.

Sandra skal samarbeide med alle de gode nettverkene og miljøene i regionen om å nå målene for ERG i Trøndelagt.

Vi ønsker Sandra velkommen med på laget !

Sandra