Senjafoto ipr trøndelag sørvest lakseregionen

"State of the art- studiesenter"

Publisert: 22.09.23

Som et ledd i forprosjektet for etablering av studiesenter i vår region dro Haakon Skar, Øyvind Togstad og Thomas Solum Lystad til Finnsnes for å finne inspirasjon - og det fant de!

Onsdag 15.september reiste en delegasjon fra arbeidsgruppa som jobber med forprosjektet for etablering av studiesenter i vår region, til Finnsnes for å besøke Studiesenteret i Midt-Troms. Studiesenteret i Midt-Troms regnes som en form for beste praksis når det kommer til studiesentre i Norge, og de har drevet godt gjennom mange år.

-Dette er utrolig inspirerende, det er fantastisk å se hva et studiesenter kan bli, sier prosjektleder Thomas Solum Lystad.

Og legger til at Studiesenteret i Midt-Troms virkelig er det man skal strekke seg etter i etableringen her i regionen.

Topp moderne lokaler

Studiesenteret i Midt-Troms er lokalisert i svært innbydende lokaler ved Kunnskapsparken på Finnsnes. Her legger de godt til rette for elevene som studerer ved studiesenteret, samt at de også leier ut flotte lokaler til forskjellige interessenter. Studiesenteret har over mange år huset sykepleierutdanningen i samarbeid med Universitetet i Tromsø, i tillegg til mange andre studietilbud. Særlig sykepleierutdanningen krever noe ekstra tilrettelegging, det gjelder både lærerne som underviser på senteret og gode ferdighetsrom for å tilfredsstille kravene til simulering og trening i utdanningsløpet.

-Vi jobber hard med å få på plass sykepleierutdanning i vår region, så det er viktig å få innblikk i hvordan dette kan løses. Vi har det meste på plass her, så vi har god tro på at vi skal få det til, sier Solum Lystad.

Synergieffekter

For å beskrive noen av de viktigste suksesskriteriene for Studiesenteret i Midt-Troms, så kommer man ikke utenom de synergieffektene som man høster god nytte av. Det beskrives et tett samarbeid med kommunene i Midt-Troms regionen, og kommunene er dyktige til å finne de aktuelle kandidatene som gjerne ønsker videre- og etterutdanning. Dette samarbeidet med kommunene er selvsagt også viktig for at man oppretter de viktigste studietilbudene for å dekke den kompetansen som man har behov for. I skrivende stund er det hele 210 aktive studenter ved studiesenteret, hvorav vernepleier er det studietilbudet som akkurat nå har flest studenter.

Rektor ved Orkdal Videregående Skole Øyvind Togstad, peker også på at mye allerede ligger til rette for å dra nytte av viktige suksesskriterier i vår egen region, særlig sammen med dagens eksisterende struktur på de videregående skolene og fagskolen.

-Vi ser allerede mange muligheter for et studiesenter i vår region. Det er noen klare synergieffekter vi kan bygge videre på med både fagskolen og våre videregående skoler i regionen, sier Øyvind Togstad.

Beste praksis

Studieturen på Finnsnes ble avsluttet på fredag, og trioen som var på tur beskrev en utrolig fin mottakelse av de ansatte. Daglig leder ved Studiesenteret Midt-Troms, Vidar Gunnberg, hadde hovedansvaret for å ta imot de besøkende, og var meget villig til å dele av alle de erfaringene de hadde gjort seg over mange år. Arbeidsgruppa fikk også høre hvordan man jobbet sammen med både biblioteket som var lokalisert i samme bygg, det ble tilrettelagt en god erfaringsutveksling med RKK Vesterålen som også jobber med å etablere studiesenteret, samt at det ble tid til en omvisning på øya Senja.

-Vi er utrolig takknemlig for at vi kan komme på besøk hit og få et innblikk i hvordan de driver Studiesenteret i Midt-Troms. De viser en stor gjestfrihet, deler velvillig av sin uvurderlige kompetanse og gode erfaringer gjennom mange år, sier Haakon Skar.

Studiesenteret i Finnsnes SSMT

Studiesenteret er lokalisert ved Kunnskapsparken. Foto: ssmt.no