Uttalelse om finansiering av Helseplattformen

Publisert: 11.10.21

IPR Trøndelag sørvest har sendt en uttalelse om finansiering av Helseplattformen til Trøndelagsbenken på Stortinget.

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest mener at staten skal ha et samlet finansieringsansvar for nasjonal infrastruktur, inklusiv nasjonale e-helseløsningene. Helseplattformen vil være til nytte også for kommuner utenfor pilotområde Midt-Norge. Helseplattformen er et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse og omsorgstjeneste, og kostnader knyttet til Helseplattformen bør dekkes av staten. Uttalelsen ble vedtatt i regionrådets møte 17. september. Vedtatt uttalelse finansiering Helseplattformen

Helsepersonell i arbeid Foto: Skaun kommune