Velferdsteknologi i praksis

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Publisert: 08.01.24

I samarbeid SkillUp Network og Folkeuniversitetets fagskole tilbyr vi deg en mulighet til å styrke din kompetanse for å møte utfordringene innen fremtidens helse- og omsorgssektor.

Utdanninga Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging gir deg mulighet til å fordype deg i det du interesserer seg for, og bruke det på egen arbeidsplass.

Undervisninga er heldigital og foregår tirsdager 16.30-21.00, samt at studiet ikke krever praksis som du må ha fri til. Oppstart på første emne; Innføring i velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging 7.5 studiepoeng, er 27.februar, oppstart andre emne; Bærekraft og forbedring av tjenestetilbudet 7.5 studiepoeng ,er februar/mars.

I tillegg er studiet gratis, du betaler kun semesteravgift og pensumlitteratur. Mer informasjon finner du her: Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Opptak er åpent for de med fullført videregående opplæring innen helse- og oppvekstfag, og sykepleiere/vernepleiere. Du kan også søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Det gjelder blant annet om du jobber ufaglært innen helsesektoren, har annen relevant utdannelse, arbeider med digitale løsninger eller jobber som leder i helsesektoren

Les mer og søk her: Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i praksis