Studiesenter illustrasjon thomas solum lystad

Vet du at du snart kan starte og gjennomføre grunn- og videreutdanning på høyere fagskole og universitet- og høgskolenivå der du bor?

Publisert: 05.12.23

Studiesenteret håper på oppstart av bachelor i sykepleie og barnehagelærer i 2025 for innbyggerne i regionen!

Et studiesenter:

  • er et fysisk sted som organiserer studierom, undervisning og møtested for studenter som studerer ved fagskole, universitet eller høgskole.
  • kan ikke selv tilby studier, men samarbeider med utdanningstilbydere og legger til rette for at du som student skal kunne utdanne deg til det du måtte ønske der du bor og jobber.

Når er vi i gang?

De første grunnutdanningene på universitet og høgskolenivå vil forhåpentligvis være klare for at studenter fra vår region skal kunne søke opptak i 2025.
I første omgang gjelder dette bachelor i sykepleie og barnehagelærerutdanning, men vi har ambisjoner om å kunne tilby lærerutdanning, ingeniørutdanning og vernepleierutdanning gjennom studiesenteret innen rimelig tid.

Hvordan kan jeg søke?

Hvis du skal søke høyere utdanning trenger du:

  • enten generell studiekompetanse
  • eller tilfredsstille kriteriene for opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Vi (Morten Aspås fra Orkdal vgs. og Kirsti, Robert og Thomas fra Trøndelag sørvest) kommer derfor ut i kommunene for å gi dere informasjon om hvilke regler som gjelder for opptak til høyere utdanning.
Vi ønsker også å gi råd og hjelp til å finne frem vitnemålene fra videregående og vi vil gjerne informere om hvilke muligheter du har til å skaffe deg generell studiekompetanse og til å ta opp igjen fag for å tilfredsstille de spesielle karakterkravene som gjelder for opptak til sykepleierutdanningen.

Har du papirer fra videregående opplæring – så kan du med fordel ta dem med!

Nyutdannede barnehagelærere i Børsa foto Robert Øyum Jakobsen

Arrangementene vil finne sted:

For deg som har bostedsadresse på Hitra og Frøya: 11. desember kl. 10.00-14.00 i Meierisalen i Kystmuseet, Fillan, Hitra

Kontaktperson Hitra: Øystein Olsen

Kontaktperson Frøya: Sonja Dybvik

For deg som har bostedsadresse i Orkland og Skaun: 12. desember kl. 10.00-14.00 i Øysteinsalen i kulturhuset i Skaun, Børsa

Kontaktperson i Skaun: Asbjørn Strømmen

Kontaktperson i Orkland: Stein Arne Jakobsen

For deg som har bostedsadresse i Aure og Heim: 18. desember kl. 10.00-14.00 i kommunestyresalen Kyrksæterøra

Kontaktperson i Heim: Anita Oterholm

Kontaktperson i Aure: Åse Kalvik

For deg som har bostedsadresse i Rindal og Surnadal: 19. desember kl. 10.00-14.00 i Attanova i Rindalshuset

Kontaktpersoner i Rindal: Grete R Heggem og Mette S Aasen

Kontaktpersoner i Surnadal: Ann-Elin Stenberg og/eller Kenneth Bergstad

For deg som har bostedsadresse i Rennebu: 20. desember kl. 10.00-14.00 Knutstuggu på Rennebu helsesenter

Kontaktperson i Rennebu: Wenche Teigen tlf 915 24 137

Program for dagen:

10.00 info om generell studiekompetanse/realkompetansevurdering + studierett osv. v/Morten Aspås

10.15 info om studiesenteret v/Thomas S. Lystad

10.30 info om barnehagelærerutdanningen v/Robert Øyum-Jakobsen

10.40 info om sykepleierutdanningen v/Kirsti Selstad

10.50 info fra kommunen om tilrettelegging og oppfølging - permisjon osv. inkl. spørsmål og svar

11.30 lunsj

12.00 individuell veiledning

14.00 slutt

Det vil være ansvarlige i kommunen til stede på samlingen for å svare på spørsmål som gjelder behov for tilrettelegging for å gå prekvalifiserende løp og hvilken støtte kommunen som arbeidsgiver vil bistå med.

Hvis du lurer: noen var kanskje på samling om «Lærer i Nord» på Orkanger 21/11? Denne prekvalifiseringsturneen er ikke det samme som det, men vi har samme målsetting: å rekruttere enda flere til studier!

Thomas Solum Lystad f foto Skaun kommune

Thomas Solum Lystad er daglig leder IPR Trøndelag sørvest, Lakseregionen

Kontaktpersoner i Interkommunalt politisk råd Trøndelag Sørvest, lakseregionen:

Thomas Solum Lystad tlf.: 957 88 880, epost: thomas.solum.lystad@orkdalsregionen.no
(daglig leder IPR Trøndelag sørvest, Lakseregionen)

Robert Øyum-Jakobsen tlf.: 908 85 647, epost: robert.oyum-jakobsen@orkdalsregionen.no
(utviklingsveileder oppvekst IPR Trøndelag sørvest, Lakseregionen)

Kirsti Selstad tlf.: 990 33 124, epost: kirsti.selstad@orkdalsregionen.no
(utviklingsveileder helse IPR Trøndelag sørvest, Lakseregionen)