Helsepersonell i arbeid Foto: Skaun kommune

Helseledernettverk

Helseledernettverket i Trøndelag Sørvest består av helselederne i de åtte kommunene, i tillegg møter kommunenes representanter i fagrådene i helsefellesskapet med St Olavs, samt kommuneoverlegene.

Helsenettverk kommunevåpen skjermdump Trøndelag sørvest

Kommunene i helseledernettverket i Trøndelag sørvest. Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun og Surnadal.

Helseledernettverket har møter hver 6 uke, og ledes p.t. av Asbjørn Strømmen, kommunalsjef helse og mestring i Skaun kommune.

Nestleder er p.t. Inger lise Waade, kommunalsjef for helse, mestring og familie i Heim kommune.

Medlemmer i helseledernettverket:

KOMMUNE

NAVN

Frøya kommune

Renate Loktu Sandvik

Heim kommune

Inger Lise Waade

Hitra kommune

Harald Martin Hatle

Orkland kommune

Anders Jystad

Rennebu kommune

Ingrid Fagerli

Rindal kommune

Grete Rånes Heggem

Skaun kommune

Asbjørn Strømmen

Surnadal kommune

Gunhild Eidsli

Mandat helseledernettverk: Mandat helseledernettverket