Illustrasjon industri  foto: Torill Kyllo

Næring

Et av satsingsområdene i Trøndelag sørvest er næringsutvikling. Det er utarbeidet en egen strategisk næringsplan som danner grunnlag for de strategiske veivalg i regionen. Planen er under revisjon.