Spise sammen i Geitbåtmuseet Foto: Dalpro AS

Europeisk matregion

Publisert: 11.05.22

Trøndelag har fått tittelen European region of gastronomy 2022. Trøndelag sørvest, lakseregionen skal bidra til å løfte Trøndelag som Europeisk Gastronomisk matregion.

Målsetning for prosjektet:

  • Regionen skal bidra til å øke rekruttering til restaurant og matnæringa
  • Regionen skal bidra til rekruttering til grønn og blå matproduksjon
  • Restaurantnæringa i regionen skal være kjent med matprodusentene, det som produseres i regionen og det mangfoldet og muligheter dette gir
  • Etablere møteplasser for samarbeid mellom blå og grønn mat. Et blågrønt samarbeid.
  • Prosjektet skal støtte opp reiselivsaktører i distriktet i ei vanskelig tid som følge av pandemi.

Disse målene skal nås gjennom disse strategiene:

  • Gjennom samhandling og god kommunikasjon skal målene oppnås
  • Gjennom utvikling av nettverk mellom produsenter og mellom produsenter og relevante fagmiljøer
  • Synliggjøring av aktørene i næringa (omdømme)
  • Kommunalt planarbeid er et viktig verktøy for langsiktig utvikling av næringa

Prosjektet er delt inn i 4 arbeidspakker:

ERG Sertifisering

Ønsker du å bli med i prosjektet? Man kan bli sertifisert som VERT, PRODUSENT, ARRANGØR eller SUPPORTER.