Barn i sandkasse Foto: Skaun kommune

Inkluderende praksiser - Rekomsamarbeid med DMMH

Barnehager i Heim, Hitra, Rindal og Skaun samarbeider med Dronning Maud Minnes Høgskole for barnehagelærerutdanning om arbeidsplassbasert kompetanseutvikling.

Samarbeidet startet i 2022 og er innen temaet inkluderende praksis i barnehagen.

Formålet med samarbeidet er å bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Målet er å sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

I samarbeidet med DMMH søker man å utvikle inkluderende praksiser i barnehagene, med bruk av pedagogisk dokumentasjon som metode i de kommunene og barnehagene der dette er aktuelt.

I samarbeidet er en viktig bestanddel lederstøtte for å styrke lederes evne til å drive kompetanseutviklingsprosesser på egen arbeidsplass.