SFO-tiltaket - Samarbeid med Nord universitet og NTNU innen Kompetanseløftet

Ti SFO-er i regionen samarbeider med Nord universitet og NTNU om arbeidsplassbasert kompetanseutvikling.

I samarbeidet med Nord universitet og NTNU søker man å skape gode sammenhenger i læringsløpet som kan være med på å gi barn et likeverdig og inkluderende SFO-tilbud skal:

  • SFO (barnehager og skoler) ha et bevisst pedagogisk læringsmiljø som er i stadig utvikling.
  • læringsløpet i kommunen preges av gode pedagogiske sammenhenger.
  • systematisk arbeid med SFO som utviklingsarena være et universelt tiltak for å skape gode inkluderingsarenaer, likeverd, trivsel, redusere forskjeller og øke livsmestring.

Samarbeidet startet opp i 2023.