Dekom

Desentralisert kompetanseutvikling - Dekom - skal bidra til at alle kommuner gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak.

I Trøndelag sørvest har vi 35 offentlige grunnskoler og 1 privat grunnskole. Alle disse er med i samarbeidet i kompetansenettverket.

Dekomordningen er bygd opp slik at Statsforvalteren, kommunene, lokal UH (universitets eller høgskoler) og andre relevante aktører skal samarbeide for kartlegge behov for kompetanseutvikling og planlegge utviklingsarbeidet.

Staten overfører penger til kommunene via Statsforvalteren slik at kommunene selv kan prioritere hvilke områder de trenger kompetanseutviklingstiltak.

På fylkesnivå leder Statsforvalteren et samarbeidsforum bestående av de 10 kompetansenettverkene i Trøndelag sammen med UH og tillitsvalgte.
Vår representant i samarbeidsforum Dekom er pt Hege Røttereng, kommuneleder oppvekst i Skaun.

Samarbeidsforum vedtar etter enighet prioritering i bruk av Dekommidlene i fylket. Noen av midlene går direkte til å styrke UH i deres samarbeid med kommunene, noe går til kommunene via de 10 kompetansenettverkene og noe midler brukes til fellestiltak som kommer alle kommunene i fylket til gode.

Les mer under om fellestiltaket Tidlig innsats i samarbeid med NTNU Matematikksenteret og Skrivesenteret, samt info om vår satsing på digitalisering i samarbeid med NTNU ILU, kalt DigSkole.