Ekstern skolevurdering, foto: skjermdump Trøndelag sørvest

Ekstern skolevurdering

Ekstern skolevurdering er et verktøy som bidrar til vurdering av den enkelte skole og er et supplement til skolebasert vurdering.


Ekstern vurdering er en form for skolebasert vurdering som kan bidra til å gi fart og energi til skolens utviklingsarbeid. Metodikken brukes i kommuner og regioner i utviklingsarbeidet.


Skolebasert vurdering kan bidra til en grunnleggende forståelse av skolens ståsted. Den kan styrke evnen til å gå bak ulike resultater og etablerer diskusjoner om planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning.
Den er også del av en kvalitetsvurdering der skolene sammenstiller informasjon og data for å vurdere tilstanden på en skole.

Ekstern skolevurdering har vært et verktøy i regionen siden 2014 og vi har i dag over 20 aktive skolevurdere som er skolerte i metodikken.

Rapportene er offentlige dokumenter og dere finner dem her: