Ekstern skolevurdering, foto: skjermdump Trøndelag sørvest

Ekstern skolevurdering

Ekstern skolevurdering er et verktøy som bidrar til vurdering av den enkelte skole og ivaretar lovkrav om skolebasert vurdering.

Ekstern skolevurdering er et verktøy som bidrar til vurdering av den enkelte skole. Vurderingen kan rette seg mot det organisatoriske og det pedagogiske på den enkelte enhet.

Vurdering er et viktig grunnlag for all utvikling. I følge forskrift til opplæringsloven § 2 – 1 første ledd, skal skolen jevnlig vurdere i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen medvirker til å nå målene i generell del og fagdelen av læreplanen.

Skolen skal over tid foreta vurderinger og undersøkelser relatert til alle mål i læreplanverket. Skolen skal analysere resultatene av undersøkelsene, trekke konklusjoner og iverksette tiltak som følge av dette.

På Udir sine nettsider finnes nærmere beskrivelse av hva ekstern vurdering er: Ekstern vurdering

Ekstern skolevurdering har vært et verktøy i regionen siden 2014 og vi har i dag over 20 aktive skolevurdere som er skolerte i metodikken.

Rapportene er offentlige dokumenter og dere finner dem på denne nettsiden.