Innkallinger

Her finner du innkallinger til regionrådets møter og kommunedirektørutvalget

2020 Kommunedirektørutvalget
2022 Kommunedirektørutvalget
2023 Kommunedirektørutvalget
2024 Regionrådet
2024 Kommunedirektørutvalget