IMG 20220425 164410

Kommunikasjon og omdømme

Publisert: 11.05.22

For å følge strategien "Synliggjøring av aktørene i næringa (omdømme)" satser vi stort på sosiale medier og presseomtale i europeisk matregion prosjektet.

For å bli godt synlig så er det ikke bare vi som skal synligjøre aktørene, men aktøren må også bli bedre til å synliggjøre seg selv. Som en del av dette gjennomfører vi workshoper i digital synlighet. De sertifiserte aktørene forplikter seg til å bidra med jevnlig omtale om europeisk matregion i sine sosiale medier og nettsider.

Vi ønsker at regionen vår skal vite at de er en europeisk matregion. For å nå ut til de som ikke er i tilknytning til bransjen skal kjenne til dette jobber vi med å bli omtalt i lokal presse.