Bilde 06 08 2021 12 06 50

Nettverk og samarbeid

Publisert: 11.05.22

I lakseregionen har vi mange godt etablerte samarbeid innenfor mat og drikkebransjen har vi to nettverk; Smaker fra Orkland og Smaker fra Øyriket. I prosjektet knyttet til Europeisk matregion samarbeider vi med disse der vi kan og vi ser etter flere muligheter for å danne samarbeid på tvers av kommunene og innad i kommunene.

I løpet av prosjektet har vi i samarbeid med utviklingsleder for helse i Trøndelag Sørvest Lakseregionen arrangert langbord for eldre i Lakseregionen. Dette ble arrangert i samarbeid med åtte institusjoner i kommunene Orkland, Heim, Rennebu, Rindal, Skaun og Hitra. Og var et spennende samarbeid med institusjonskokkene og ledelse innenfor helse.

Laksedialogen Junior var et samarbeid mellom utviklingsleder for oppvekst og ERG prosjektet. Her ble det et samarbeid mellom oss i IPR Trøndelag sørvest, Lakseregionen og følgende: Nasjonalt villakssenter - Namsos, Ægir - Kystmuseets havbruksavdeling, Orkla Fellesforvaltning, Oi! Trøndersk Mat Og Drikke As, Sjømat Norge, Frøya ungdomsskole og Grøtte skole.