Møtekalender for regionrådet Trøndelag Sørvest

Her finner dere innkallinger, referater og presentasjoner fra regionrådets møter.

3

feb

AU

Teams

00:00

3

feb

Samferdselsutvalg 1/23

12:00

10

feb

Regionrådsmøte / ordførermøte 1/23

Teams

00:00

14

feb

Næringsråd 2/23

Ikke bestemt

00:00

14

feb

Kompetanseforum 1/23

Orkland

12:00

23

feb

Helseledernettverk

Teams

00:00

3

mar

Kommunedirektørutvalg

Teams

00:00

10

mar

Workshop Bærekraftstanken

Ikke bestemt

10:00

17

mar

AU

Teams

00:00

24

mar

Regionrådet 2/23

Rennebu

10:00

13

apr

Helseledernettverk

Teams

00:00

20

apr

kompetansenettverket innen kreft og palliasjon

Rådhuset Skaun kommune

09:00

21

apr

Samferdselsutvalg 2/23

ikke bestemt

00:00

27

apr

Kommunedirektørutvalg

Hitra / Frøya 27.-28. april

00:00

9

mai

Helseledernettverk

Fysisk 9. og 10. mai

00:00

1

jun

kompetansenettverket innen kreft og palliasjon

Rådhuset Skaun kommune

09:00