Møtekalender for regionrådet Trøndelag Sørvest

Her finner dere innkallinger, referater og presentasjoner fra regionrådets møter.

17

sep

Regionrådsmøte

Rindal

10:00

22

sep

Helseledernettverket

Teams evt. fysisk (ikke avklart)

13:00

24

sep

Kompetansenettverket oppvekst - septembermøtet

Info kommer

10:00

1

okt

Kommunedirektørutvalget

10:00

8

okt

Arbeidsutvalg

Ikke bestemt

10:00

15

okt

Samferdselsgruppen

Ikke bestemt

10:00

29

okt

Kompetansenettverket oppvekst - oktobermøtet

Info kommer

10:00

19

nov

Arbeidsutvalg

Ikke avklart

10:00

26

nov

Kompetansenettverket oppvekst - novembermøtet

Info kommer.

10:00

10

des

Regionrådsmøte

Skaun, Rådhuset Børsa

10:00

17

des

Kompetansenettverket oppvekst - desembermøtet

Info kommer

10:00