Møtekalender for regionrådet Trøndelag Sørvest

Her finner dere innkallinger, referater og presentasjoner fra regionrådets møter.

26

mai

Felles regionrådsmøte med Nordmøre IPR

Surnadal

00:00

8

jun

Regionrådsmøte

Regionrådsmøte i Aure 8 og 9 juni

08:30