Møtekalender for regionrådet Trøndelag Sørvest

Her finner dere innkallinger, referater og presentasjoner fra regionrådets møter.

10

mai

Møte mellom Statnett og politisk ledelse Trøndelag sørvest

Teams

10:00

12

mai

Helseledernettverket

Ikke bestemt

13:00

3

jun

Næringsråd

Teams

13:00

7

jun

Kommunedirektørutvalg

Jektvollen

00:00

18

aug

Helseledernettverket

Ikke bestemt

13:00

26

aug

Kommunedirektørutvalg

ikke bestemt

09:00

29

aug

Workshop i digital synlighet

Rindal

10:00

2

sep

Samferdselsutvalg

Ikke bestemt

10:00

9

sep

AU Trøndelag sørvest

teams

00:00

23

sep

Regionrådsmøte

Heim og Aure

00:00

7

okt

Kommunedirektørutvalg

09:00

21

okt

AU Trøndelag sørvest

00:00

3

nov

Helseledernettverket

Ikke bestemt

13:00