Møtekalender for regionrådet Trøndelag Sørvest

Her finner dere innkallinger, referater og presentasjoner fra regionrådets møter.

11

nov

Kommunedirektørutvalg

Teams

11:30

18

nov

AU møte

Teams

00:00

18

nov

Samferdselsutvalg

14:30

24

nov

Regionrådsmøte 2 dagers 24. og 25. november

Heim og Aure

00:00