Møtekalender for regionrådet Trøndelag Sørvest

Her finner dere innkallinger, referater og presentasjoner fra regionrådets møter.

12

nov

Samferdselsgruppen

Ikke bestemt

10:00

3

des

Kommunedirektørutvalg ( KDU)

Teams

10:00

10

des

Regionrådsmøte

Skaun, Rådhuset Børsa

10:00

17

des

Kompetansenettverket oppvekst - desembermøtet

Info kommer

10:00

4

mar

Regionrådsmøte

Ikke bestemt

09:30

10

jun

Regionrådsmøte

Ikke bestemt

09:30

23

sep

Regionrådsmøte

Ikke bestemt

09:30