ABC symboler lastet ned fra www.abcforgodpsykiskhelse.no

ABC - gjør noe aktivt, sammen med andre som er meningsfylt

Publisert: 19.04.24

Fredag 12 april møttes 40 ansatte i helse og oppvekst i kommunene Skaun, Orkland, Heim, Hitra, Frøya og Rindal til felles fagdag om ABC for god psykisk helse på rådhuset i Skaun.

ABC er et kunnskapsbasert rammeverk som fremmer psykisk helse i hele befolkningen.

Vi bygger helsen vår gjennom alt som gir god livskvalitet, glede, mestring og mening i hverdagen. ABC står for Act, Belong, Commit og er utviklet for å fremme helsekompetanse om psykisk helse i hele befolkningen. Trøndelag fylkeskommune er pilot for ABC for god psykisk helse i Norge, og kampanjen har fokus på å inspirere folk til å ta aktive valg for sin egen psykiske helse. (Hentet fra nettsiden til ABC for god psykisk helse)

Programmet for dagen la opp til både å få ny lærdom og praktisk arbeid:

ABC for god psykisk helse
– hva, hvordan og for hvem? ved Hanne Vilja Sagmo, prosjektleder ABC for god psykisk helse, Trøndelag fylkeskommune.

Sagmo innledet og la til rette for aktiviteter og refleksjoner underveis. Hennes presentasjon finner du her: ABC for god psykisk helse Trøndelag fylkeskommune

ABC 1foto kirsti selstad

Hanne Vilja Sagmo, prosjektleder for ABC for god psykisk helse i Trøndelag fylkeskommune presenterte nettsiden til ABC hvor alle kan finne mye informasjon, verktøy og tips

Praksiseksempel fra Heim
– Heim kommune sitt arbeid som pilotkommune med ABC for god psykisk helse
ved Tiffany Opsahl, spesialkonsulent og folkehelsekoordinator, Heim kommune

I innledningen fortalte Opsahl om hva kommunen har gjort så langt og om veien videre for Heim kommune. Hun la til rette for refleksjon og oversettelse til egen kommune. Hennes presentasjon finner du her: ABC i Heim kommune 2024

ABC 10 foto kirsti selstad

Tiffany Opsahl fra Heim presenterte kommunens arbeid med ABC for god psykisk helse

Kommunevise arbeid på tvers av fagområder

Deltagere fra kommunene ble utfordret til å kartlegge egne ABC-aktiviteter i dag, bla sett opp mot kommuneplanens samfunnsdel. Mulighetsrom og vei videre, både kommunalt og regionalt.

ABC 2 foto kirsti selstad

ABC er den manglende brikken i folkehelseopplysningen

ABC 8 foto kirsti selstad

Fiffige verktøy prøves ut av deltakere fra Frøya


Veien videre med ABC for god psykisk helse i Trøndelag Sørvest, lakseregionen.

Flere av regionens kommuner har satt ABC på dagsordenen både politisk og administrativt. Det skal bli spennende å følge kommunenes arbeid med ABC for god psykisk helse videre.

På regionens kompetanseforum torsdag 25 april, har vi satt opp ABC for god psykisk helse. Sykefravær grunnet i psykiske lidelser utgjorde over 2,2 millioner tapte dagsverk i 4. kvartal 2023. Det tilsvarer en fjerdedel av sykefraværsdagene. I kompetanseforumets møte vil deltagerne få presentert Arbeidslivets ABC.

Program for kompetanseforumet finne du her: her og du kan melde deg på her

ABC 11 foto kirsti selstad

Hanne Vilja og Tiffany foran lykkehjulet som er flittig i bruk i Heim kommune

ABC 13 foto kirsti selstad

Det var lagt opp til en aktiv dag med flere gruppearbeid: her utfordrer Heim kommune deltagerne til å diskutere hvordan de jobber eller kan jobbe i egen kommune med rammeverket ABC

ABC 14 foto kirsti selstad

Aktivitet i gruppearbeidene

Vil du vite mer om ABC for god psykisk helse?

Her finner du mye god informasjon slik at du og din kommune eller arbeidsplass kan starte med å praktisere ABC

Du kan også følge ABC for god psykisk helse på Facebook