FNs bærekraftsmål Lastet ned fra www.fn.no

Det handle om å bry sæ!

Publisert: 27.10.23

16.november avholdes andre workshop innenfor IPR Trøndelag Sørvest, lakseregionen sitt forprosjekt for robuste og bærekraftige lokalsamfunn på Damphuset i Orkanger.


Vi inviterer ansatte i kommunene og kommunepolitikere til en aktiv workshop med følgende overskrifter:

  • Relasjonelle ferdigheter for kreative og utforskende prosesser - rammer og metoder for dagen.
  • Perspektiver for mangfold – for tilpasningsdyktige og robuste kommuner/fellesskap. Modningstrappa – praktisk tilnærming på bakgrunn av indre utviklingsmål -«å være i andres sko»/perspektivtaking.
  • Rotårsaker – hvordan bryr vi oss -hvordan møtes vi om det felles samfunnsoppdraget, på tvers og på langs?
  • Gigamapping med utenforskap - metode for kompleksitetsforståelse tverrsektoriell forståelse
  • Agile kommuner, maktstrukturer og tillitsreform - forutsetninger for medarbeiderdrevet innovasjon, hva vil dere at deres kommuner skal jobbe med videre?

Målet med workshopen er å diskutere ulike konkrete løsninger for at alle skal kunne bry seg og ta ansvar for testing i kommunene i omsøkt prosjekt 2024.

Dette er andre workshop i forprosjektet bærekraftstanken i 2023. Det er ikke en forutsetning at du har deltatt på første samling for å ha nytte av denne.

Samlingen er for alle; politikere, administrasjon og ansatte i kommunene - alle må finne sin måte å bry seg på, og vi må skape rommet og mottaksapparatet for dette engasjementet i kommunene - sammen bryr vi oss litt mer og skaper robuste og trygge lokalsamfunn for alle.

Informasjon finner du her: Invitasjon workshop 16 november 2023 forprosjekt bærekraftstanken

Lenke til påmelding: Påmelding bærekraftstanken workshop 16.11.23