Workshop bærekraft 2 foto kirsti selstad

Formelle og uformelle kjøkkenhager, storkjøkken og tekjøkken

Publisert: 28.11.23

- fra sammensatte problemer, til nye perspektiv for samarbeid og løsninger

Kreativitet og metoder for radikal innovasjon sto på dagsorden da Interkommunalt politisk råd Trøndelag Sørvest, lakseregionen avholdt andre workshop i forprosjektet «Sammen for robuste og bærekraftige lokalsamfunn» den 16 november.

Invitasjon til dagen finner du her: Det handle om å bry sæ!

Representanter fra 5 av regionens kommuner utfoldet seg i samskaping med representanter fra Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Inn på Tunet, NTNU, Thams klyngen, representanter fra næringsliv og Trondheim kommune. Dagen ble leder av Kristin Wigum fra OsloMet.

Målet for dagen var å konkretisere temaer og problemstillinger som kan prøves ut i kommunene i 2024.

Det var en aktiv dag med mye gruppearbeid, hvor vi hadde fokus på:

  • relasjonelle ferdigheter for kreative og utforskende prosesser,
  • perspektiver for mangfold, indre utviklingsmål, modningstrappa og å være i andres sko
  • rotårsaker og hvordan vi møtes på tvers og på langs om det felles samfunnsoppdraget
  • Gigamapping som metode for kompleksitetsforståelse og tverrsektoriell forståelse.
  • Agile (smidige og tilpasningsdyktige) kommuner, maktstrukturer og tillitsreform som forutsetning for å kunne «bry seg».

Powerpoint fra dagen i pdf format finner du her: Presentasjon workshop 16 november 2023

Stikkord for gruppearbeidene var:

Relasjonsbudsjett på tvers i kommuneorganisasjonen, VI-følelsen: fra meg og mitt til oss og vårt, hva er dette VI-et, vennskapsavdelinger og vennskapsbedrifter. Det ble også trukket frem som viktig å få frem budskapet om fremtidsbildet dersom vi ikke bryr oss.

Vi stilte spørsmål som:

Er kommunene organisert på en måte som møter morgendagens utfordringer? Hva er en drømmedag på jobb i kommunen, og hvordan kan kommunen være for ansatte og innbyggere for det gode hverdagslivet, nå og i fremtiden? Bør vi redefinere hva og hvem som er «ressurser» - hvordan tar vi tak i «nye ressurser» eks de som har falt utenfor? Skal man etablere «kommune- skoler» hvor alle får erfare kulturbygging for innovasjon og deltakelse i egen kommune? Hva med refleksjonsgrupper som tar seg tid til nettopp reflektere over læring og nye sammenkoblinger? Hvordan kan vi bygge stolthet i kommuneorganisasjonene og kommunene?

Workshopens deltagere hadde følgende forslag til tema og problemstillinger som kan testes ut i 2024:

Viktig å arbeide med felles møteplasser i kommunene. Vi brukte metaforer fra bo-fellesskap, og kommunene ønsker seg både storkjøkken, tekjøkken, og kjøkkenhage! Tid og fysiske steder å møtes for de store og mindre samtalene, steder hvor alle kan lære og dyrke fram ny type kunnskap og vi-opplevelser som styrker kommunene i trua på de skal kunne løse arbeidsoppgaver sammen. For å invitere inn til kjøkkenprat og samarbeid kreves god kommunikasjon gjennom forenkling og tilgjengeliggjøring av kommunens mål, oppgaver og samfunnsdel i plan. Hvordan kan folk bry seg? Kanskje kommunen skal stille flere spørsmål enn svar, så er det kommunens innbyggere som kan bidra inn og utvikle «hvordan».

Det skal bli spennende å følge testkommunene neste år!


Workshop bærekraft 1 foto kirsti selstad

Vi var få, men vi var engasjerte og produktive :) NTNU, Inn på Tunet og Heim kommune i diskusjon med Kristin Wigum

Workshop bærekraft 3 foto kirsti selstad

Erfaringer fra bruk av gigamapping som metode presenteres og diskuteres

Workshop bærekraft 4 foto kirsti selstad

Her "unnfanges" ideen om relasjonsbudsjett og vennskapsavdelinger på Frøya

Workshop bærekraft 5 foto kirsti selstad

Drømmedag på jobben v/ Hitra, Skaun, Ørland og Statsforvalteren

Workshop bærekraft 6 foto kirsti selstad

Drømmedag 2 v/ næringsliv, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Thamsklyngen