Rapport 14 juni 2023 helsefellesskapet

Helseledernettverket har levert høring på rapport i helsefellesskapet

Publisert: 21.08.23

Helseledernettverket har levert høring til rapporten: "Helhetlig og diagnoseuavhengig pasientforløp for skrøpelige eldre og håndtering av utskrivningsklare pasienter i helsefellesskapet."

Helsefellesskapet består av St Olavs hospital og 22 kommuner.

Du kan lese mer her: Samhandling - St. Olavs hospital (stolav.no)

Høsten 2021 ble utfordringen med utskrivningsklare pasienter (UKP) i helsefellesskapet kartlagt. Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) vedtok å støtte planen for videre arbeid med tiltakene, og siden høsten 2022 ble 2 arbeidsgrupper oppnevnt. Arbeidsgruppene leverte sin rapport 14. juni 2023.

Rapporten finner du her: Rapporten

Helseledernettverket i Trøndelag Sørvest, lakseregionen har jobbet med et høringsinnspill til rapporten for å understøtte helsefellesskapets videre arbeid med rapporten.

Høringssvar fra helseledernettverket finner du her: Høringssvar Trøndelag Sørvest