Trøndelag sørvest helse i tall

Det er utarbeidet en fremstilling i tall for helse i regionen. Dette er et godt verktøy for å gi oss en forståelse av utfordringsbildet fremover.

Befolkningsframskrivinger Lastet ned fra www trondelagitall no

Hvor mange vil bo i regionen og kommunene i 2040/2050?

Hvilken alder vil de være i?

Hvordan har vi rigget tjenestene våre nå?

Hvordan må vi rigge tjenestene våre i fremtiden?

Hvor mange vil gå på skole, og hvor mange lærere vil vi trenge?

Hvor mange vil være i behov av sykehjemsplass, og hvor mange helsearbeidere vil vi trenge?

Dette er spørsmål vi må ta stilling til nå.
Fremstillingen Trøndelag Sørvest, Lakseregionen helse i tall har som mål å danne et grunnlag for kommunene når de tar stilling til spørsmålene over.

Lenke til KS sitt prosjekt om økonomisk og sosial bærekraft.

Video fra KS - 2040 begynner nå!