Kreftkoordinator

Vellykket prosjekt med kreftkoordinator i Orkdalsregionen Foto: Orkdalsregionen

I regi av SiO-samarbeidet ble det i 2012 opprettet et prosjekt for å understøtte kreftomsorgen i kommunene med egen kreftkoordinator. Den norske kreftforening bidro med betydelig økonomisk støtte til prosjektet i perioden 2012- 2018. Nå foreligger det en sluttrapport fra arbeidet.

Arbeidet med kreftkoordinator ble etter prosjektperioden videreført med 20% stilling. Oppgavene er å bistå den kommunale kreftomsorgen og være bindeledd mot Kreftforeningen, St.Olavs hospital m fl