Regionalt samarbeid innen kreft og palliasjon

Trøndelag Sørvest, lakseregionen samarbeider om kompetanseutvikling innen fagfeltene kreft og palliasjon

Trøndelag Sørvest, lakseregionen har siden 2012 samarbeidet om en regional kreftkoordinator. Regional kreftkoordinator har ansvar for å tilrettelegge for fagdager for nettverket og å understøtte kreftomsorgen i Trøndelag Sørvest, lakseregionen. Regional kreftkoordinator er også en pådriver i utviklingen av gode pasientforløp for kreftrammede og pasienter med behov for god palliative tjenester.

Fra 15. august 2023 startet Trøndelag Sørvest, lakseregionen opp et prosjektarbeid for innføring av palliativ plan som et arbeidsverktøy, i første omgang på regionens helsehus. Regional kreftkoordinator, Liv Ågot Hågensen leder arbeidet.