Rekom

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage - Rekom - skal bidra til at alle kommuner gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak.

I Trøndelag sørvest har vi 40 offentlige og 6 privat barnehager. Alle disse er med i samarbeidet i kompetansenettverket.

Rekomordningen er bygd opp slik at Statsforvalteren, kommunene, lokal UH (universitets eller høgskoler) og andre relevante aktører skal samarbeide for kartlegge behov for kompetanseutvikling og planlegge utviklingsarbeidet.

Staten overfører penger til kommunene via Statsforvalteren slik at kommunene selv kan prioritere hvilke områder de trenger kompetanseutviklingstiltak.

På fylkesnivå leder Statsforvalteren et samarbeidsforum bestående av de 10 kompetansenettverkene i Trøndelag sammen med UH og tillitsvalgte.
Vår representant i samarbeidsforum Rekom er utviklingsveileder Robert Øyum-Jakobsen.

Les under om de samarbeidene vi har med UH innen Rekomordningen.