Kompetansenettverket

Trøndelag sørvest oppvekst er et kompetansenettverk bestående av kommunalsjefer oppvekst, barnehagemyndigheter, PP-ledere, eiere private barnehager og skoler og tillitsvalgte i de seks kommunene.

Kommunevåpen oppvekst, foto: skjermdump orkdalsregionen.no

Heim, Orkland, Frøya, Hitra, Rindal og Skaun

Kompetansenettverket har månedlige møter og ledes p.t. av Solveig Melby, kommunalsjef oppvekst i Orkland kommune.

De månedlige møtene forberedes av et arbeidsutvalg bestående av Melby, samt Håvard Holte Os (kommunalsjef oppvekst Orkland), Ingvild Haugen (rådgiver barnehage Heim) og utviklingsveileder.

Samarbeidet omhandler kompetanseutvikling innen de desentraliserte ordningene:

  • Desentralisert kompetanseutvikling i skole (Dekom)
  • Regionbasert kompetanseutvikling i Barnehage (Rekom)
  • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I tillegg samarbeide om:

  • Veiledningsordningen "Ny som lærer i Trøndelag sørvest" sammen med NTNU institutt for lærerutdanning og Dronning Maud minnes høgskole.
  • Ekstern skolevurdering
  • Regionale etter- og videreutdanningstilbud for ansatte i barnehager og skoler.

Her er utkast til vår langsiktige plan - som er under arbeid: Utkast til langsiktig plan Trøndelag sørvest oppvekst 2020 2027