Kompetansenettverket

Trøndelag sørvest oppvekst er et kompetansenettverk bestående av kommunalsjefer oppvekst, barnehagemyndigheter, PP-ledere, eiere private barnehager og skoler og tillitsvalgte i de seks kommunene.

Kommunevåpen oppvekst, foto: skjermdump orkdalsregionen.no

Heim, Orkland, Frøya, Hitra, Rindal og Skaun

Kompetansenettverket har månedlige møter og ledes p.t. av Margit K Myrseth, kommunalsjef oppvekst og kultur i Frøya kommune.

De månedlige møtene forberedes av et arbeidsutvalg bestående av Myrseth, samt Siv Sødal (rådgiver oppvekst Heim kommune), Grete Anita Tronvoll (rådgiver barnehage Skaun), koordinator Kompetanseløftet og utviklingsveileder.

Samarbeidet omhandler kompetanseutvikling innen de desentraliserte ordningene:

  • Desentralisert kompetanseutvikling i skole (Dekom)
  • Regionbasert kompetanseutvikling i Barnehage (Rekom)
  • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I tillegg samarbeide om:

  • Veiledningsordningen "Ny som lærer i Trøndelag sørvest" sammen med NTNU institutt for lærerutdanning og Dronning Maud minnes høgskole.
  • Ekstern skolevurdering
  • Nettverk for barnehagemyndigheter
  • Regionale fagdager for alle ansatte to ganger i året
  • Regionale etter- og videreutdanningstilbud for ansatte i barnehager og skoler
  • Samarbeid på tvers av fagområder i regionen (feks helse og oppvekst sammen)

Her er vår langsiktige plan