ABC symboler lastet ned fra www.abcforgodpsykiskhelse.no

- Fra å høre til å gjøre!

Publisert: 29.04.24

Kristin Oust Torske fra NAV arbeidslivssenter tok Kompetanseforum Trøndelag sørvest, Lakseregionen inn i ABC for arbeidslivet, med artige og praktiske øvelser for HMS-arbeid i bedrifter.

Kristin Oust Torske og Kirsti Selstad Kompetanseforum TSV 250424 foto Robert Øyum-Jakobsen

Representanter fra private og offentlige virksomheter i Trøndelag sørvest, Lakseregionen, møttes torsdag 25.april på Damphuset, Orkanger, for det tredje regionale Kompetanseforum.

Kompetanseforum er en møteplass for å dele kunnskap om behov for arbeidskraft og ny kompetanse i både privat og offentlig virksomhet.

Kompetanseforum er en del av Trøndelag fylkeskommunes satsing på slike møteplasser. Les mer på deres nettsider: Kompetanseforum Trøndelag

Øyvind Togstad Kompetanseforum TSV 250424 foto Kirsti Selstad

Haakon Skar fra Thamsklyngen var dagens vert og åpnet med å introdusere Øyvind Togstad, ny rektor for den samorganiserte Meldal og Orkdal vgs.

Togstad presenterte blant annet søkertall for de videregående skolene i regionen. Han fikk utfyllende info fra Ingrid Hoftun, rektor ved Kyrksæterøra vgs, Espen Arntsberg ved Guri Kunna vgs og Anne Lise Kirkholt ved Meldal vgs. Tallene viser stor søking innen industrifag og naturbruk, mens det er en synlig nedgang i søknader til restaurant- og matfag.

Togstad snakket også om de dramatiske tallene for nedgangen i antall innbyggere i alderen 16-18 år i kommende år, men også i den negative utviklingen i innbyggertall for flere av kommunene i regionen. Mantraet var: vi må få alle ut i arbeidslivet!

Han pekte på retten til å fullføre videregående opplæring, samt muligheten for å ta nytt fagbrev, som er en del av ny opplæringslov gjeldende fra høsten 2024.

Arbeidet med samorganiseringa av skolene Meldal og Orkdal ble presentert. Dette er et arbeid som pågår gjennom 2024, der navn på den nye skolen er en av de mest omtalte sakene.

Til slutt fortalte Togstad om det nye batterifaget som kommer i gang ved Orkdal vgs fra høsten 2024.

Togstads presentasjon finner dere her: Presentasjon Øyvind Togstad Kompetanseforum 250424

Haakon Skar Kompetanseforum TSV 250424 foto Robert Øyum-Jakobsen

Haakon Skar, daglig leder i Thamsklyngen, ga i sin innledning innhold til begrepene etter- og videreutdanning. Tall og statistikk fra NAVs bedriftsundersøkelse viser at bedrifter strever med å få tak i den kompetansen de trenger, samt at det grønne skiftet og andre omstillingsbehov peker på at vi i regionen må holde muligheten for livslang læring åpen for nåværende og fremtidige medarbeidere. Skar presenterte flere muligheter for etter- og videreutdanning som allerede eksisterer i vår region; Trainee Trøndelag, Studiesenteret Trøndelag Sørvest, Menn i Helse, fullføringsretten i den videregående skolen, samt forskjellige former for digital kompetanseheving. Skar mener at kompetanse må være et felles prosjekt, og trakk frem eksempel på hvordan kompetansesamarbeid kan settes på dagsorden gjennom HR nettver slik de har gjort det hos medlemsbedriftene i Thamsklyngen.

Du finner Skar sin presentasjon her: Presentasjon Haakon Skar kompetanseforum 250424

Robert Øyum-Jakobsen f foto Skaun kommune

Robert Øyum-Jakobsen presenterte fremdriften i etablering av Studiesenter Trøndelag Sørvest.

Forprosjekt studiesenter ble igangsatt høsten 2023. Thomas Solum Lystad leverte rapporten til regionrådet i desember 2023. Denne finner du her: Forprosjektrapport Studiesenter.

Studiesenteret fikk i 2024 litt over 2 millioner kroner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for 2024, noe som gir prosjektgruppen mulighet til å arbeide parallelt med å megle fram studietilbud som regionene er i behov av og samtidig etablere studiesenteret som en egen kompetansehub i regionen. Studiesenteret Trøndelag Sørvest var det studiesenteret blant de seks andre søkerne i Trøndelag som fikk mest støtte i 2024.

Øyum-Jakobsen argumenterte for at det er prosjektets sterke fokus på studiesenterets primære oppgaver som motor, megler, og ikke minst som møteplass for studenter som er grunnen til at studiesenteret ble tilgodesett med en såpass stor bevilling i år. Dette, sammen med det sterke engasjementet fra både offentlig og privat næring, samarbeid med folkebibliotekene og det gode arbeidet som er gjort opp mot utdanningssektoren buder godt for fortsettelsen.

Øyum-Jakobsen kunne fortelle at vi ikke trenger å vente lenge før studietilbudene er oppe og går. Studiesenteret tilbyr allerede utdanning gjennom SkillUp Network, og deres studiekatalog finner du her: Studiekatalog 2024 SkillUpNetwork

Allerede høsten 2024 starter studiesenteret opp barnehagelærerutdanning i samarbeid med Nord universitet for ansatte og innbyggere i regionen. Det er allerede kartlagt at det er over 40 interessenter til studiet som har søknadsfrist allerede i mai. Og fra høsten 2025, er det planlagt oppstart av bachelor i sykepleie i regionen. Også dette i et samarbeid med Nord universitet. Her er det gjort et grundig forarbeid, og hittil er det så mange som 49 interessenter som ønsker å søke studiet. Nord universitet sitt styre skal fatte den endelige beslutningen om oppstart for dette studiet nå i mai.

Presentasjonen til Øyum-Jakobsen finner du her: Presentasjon Robert Øyum Jakobsen Kompetanseforum 250424

Kristin Oust Torske foto Kristin Oust Torske

Kristin Oust Torske seniorrådgiver og prosjektleder ved NAV arbeidslivssenter avrundet dagen med et viktig tema innenfor kompetanse - hvordan arbeide systematisk for å beholde den kompetanseressursen som vi allerede har i arbeidslivet. Tall fra NAV viser at sykefravær grunnet psykiske lidelser økte mest fra 4. kvartal 2022 til samme periode i 2023. Sykefravær med disse diagnosene utgjorde over 2,2 millioner tapte dagsverk i 4. kvartal 2023. Det tilsvarer en fjerdedel av sykefraværsdagene. Dette er mye kompetanse som ikke er tilstede der hvor det er bruk for kompetansen deres.

ABC er et kunnskapsbasert rammeverk som fremmer psykisk helse i hele befolkningen. Vi bygger helsen vår gjennom alt som gir god livskvalitet, glede, mestring og mening i hverdagen. ABC står for Act, Belong, Commit og er utviklet for å fremme helsekompetanse om psykisk helse i hele befolkningen. Trøndelag fylkeskommune er pilot for ABC for god psykisk helse i Norge, og kampanjen har fokus på å inspirere folk til å ta aktive valg for sin egen psykiske helse. (Hentet fra nettsiden til ABC for god psykisk helse)

NAV arbeidslivssenter med Torske som prosjektleder har utviklet verktøy som hjelper arbeidsgivere med å implementere ABC for god psykisk helse i det systematiske HMS arbeidet. Du finner verktøyene her: Arbeidslivets ABC. Torske gikk i sin presentasjon gjennom bakgrunnsmateriale fra HUNT undersøkelsene. Tallene viser en økende andel unge som opplever psykisk uhelse.

Hun utfordret forsamlingen i å gå fra å høre til gjøre ved å prøve ut verktøyene og reflektere rundt bruken av disse i egen virksomhet. Dette fikk deltagerne i kompetanseforum prøve underveis og tilbakemeldingene på dette var svært gode!

Du finner Torske sin presentasjon her: Presentasjon Kristin Oust Torske kompetanseforum 250424