Kompetanseforum

Oppsummering av kompetanseforum Trøndelag Sørvest

Publisert: 24.04.23

Første møte i kompetanseforum Trøndelag sørvest er gjennomført

Kompetansestrategi for Trøndelag skal bidra til bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse. Dette målet kan bare nås gjennom forpliktende samarbeid, koordinering og samstyring. Det er derfor etablert et partnerskap på fylkesnivå med ansvar for kompetansepolitikk i Trøndelag - Kompetanseforum Trøndelag. Partnere: KS, Statsforvalteren i Trøndelag, NAV, NHO, LO, VOFO, høyere yrkesfaglig utdanning, NTNU, Nord universitet, Næringsalliansen for Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. Videre er det et ønske at det etableres regionale kompetanseforum.

Foredragene på kompetanseforum 31.mars finner dere under:

Del 2: Eksempler på arbeid med kompetanse i regionen

  • Erfaringsdeling fra kompetansenettverket oppvekst v/ Robert Øyum- Jakobsen, utviklingsveileder oppvekst, Trøndelag sørvest, lakseregionen 10 min
  • Thamsklyngens arbeid med kompetanse v/Håkon Skaar, daglig leder Thamsklyngen
  • Trainee Trøndelag v/ Benedicte Brubakken, daglig leder Blått kompetansesenter
  • Desentralisert sykepleierutdanning

Del 3: Etablering av studiesenter i regionen – er det en mulighet?

Korte innlegg ved: